ECO-RESPONSABILITATE

DECK-ul DIN LEMN & ECOLOGIA

Pardoselile de terasă din lemn masiv care ne înfrumuseţează casele îşi au originea în pădurile Europei, ale Africii, Asiei sau Americii.

Deşi aparent este o contradicţie între termenul de ecologie şi o activitatea  care consumă mulţi metri cubi de lemn pentru a-şi îndeplini obiectivele, în realitate, prin activitatea lor, firme precum noi contribuie la menţinerea unui echilibru între natură şi economie.

Iată de ce: diminuarea resurselor de lemn ale planetei nu poate fi imputată folosirii lemnului ca material de construcţie; utilizarea industrială a acestei resurse, de fapt, reprezintă doar 1,8% din activitatea de reducere a ariilor împădurite, procent care este mult inferior mediei anuale de creştere a marilor păduri pluviale tropicale şi a zonelor de pădure din ariile temperate.

În realitate, cauza principlă a distrugerilor progresive de păduri este despădurirea sălbatică datorată incendiilor provocate de proprietari iresponsabili sau de populaţie, în goana după noi terenuri pentru agricultură sau construcţii. 

Firme și organizații, din lumea întreagă, contribuie la menţinerea unui echilibru eficient între economie şi natură. Alături de furnizorii noştri de deck, suntem angrenaţi în lupta pentru menţinerea pădurilor prin respectarea principiilor reîmpăduririi, tăierilor selective, rotaţiei zonelor de tăiere, etc.

De ce a utiliza lemnul masiv este bine pentru mediu?

A alege între un deck din lemn şi o imitaţie, este de fapt un demers ecologic.

De ce? Producţia, transformarea şi tratamentul lemnului consumă mai puţină energie decât orice alt material de construcţie! În plus, după fiecare tăiere, pădurile sunt replantate pentru generaţiile următoare.

Tăierea încurajează replantarea!

Cu cât se utilizează mai mulţi arbori, cu atât sunt replantaţi mai mulţi, pentru că, practic, tot lemnul european provine din păduri gestionate. Tăierea crează spaţiu pentru noi plante şi de obicei se respectă principiul „ 2 arbori plantaţi pentru fiecare arbore tăiat“.

Lemnul este reciclabil integral!

De fapt, lemnul poate fi utilizat pe 3 niveluri diferite:

  1. Mai întâi este utilizat pentru a crea un produs.
  2. Produsul însuşi poate fi reciclat.
  3. În final poate fi utilizat pentru a produce energie.

Niciun alt material regenerabil nu poate egala lemnul în această privinţă, ca volum şi economie.

Lemnul înlocuieşte alte materiale care consumă carbon?

Nu doar producerea şi transformarea lemnului consumă foarte puţină energie, dar lemnul poate înlocui alte materiale ca oţelul, aluminiul, betonul, plasticul, a căror producere necesită un mare consum de energie.

Efectul de „capcană pentru carbon“ al produselor din lemn joacă un rol important în reducerea gazului cu efect de seră.

USE IT OR LOSE IT!
Lemn tropical sustenabil.


Un videoclip realizat cu suportul STTC (European Sustainable Tropical Timber Coalition) și  GD HOLZ (German Timber Trade Federation)

Play Video

CUM SĂ CONSERVĂM PĂDUREA TROPICALĂ?

Play Video
Eco-responsabilitate 1